+ نوشته شده توسط محمود خرم آبادی در چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 و ساعت 11:21 |
قابل توجه دولت با سوات! و جانباز پرور و صدا و سیما و خبرگزاری های جانباز دوست دولتی!

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی ـ که صد البته دولت بارها مخالفت خود را با ایشان و کارهایش اعلام کرده و ایشان را بی سواد خطاب کرده است. ـ اعنی دکتر عبدالصمد خرم آبادی، جانباز جنک تحمیلی است.

+ نوشته شده توسط محمود خرم آبادی در شنبه هفتم تیر 1393 و ساعت 10:33 |
شان ملت ایران است که وزیر خارجه اش در کنفرانس های خارجی، از زبان رسمی فارسی استفاده کند؛ نه زبان بیگانه انگلیسی...

شان ملت ایران است که رییس جمهورش هم همین باشد؛ و برای اثبات تسلطش به زبان انگلیسی، سوالات انگلیسی خبرنگاران خارجی را پیش از ترجمه جواب ندهد...

شان لباس روحانیت است که هر کس (حتی رییس جمهور) آن را پوشید به ثمن بخس آن را از تن در نیاورد...

شان ملت ایران است که رییس جمهورش بیش تر به مستضعفین نزدیک باشد تا به ...

شان ملت ایران است که رییس جمهورش به ایشان احترام بگذارد و مطالبش را در سایت های در دست رس عموم قرار دهد؛ نه در سایت فیلتر شده "توییتر" ... (+)

+ نوشته شده توسط محمود خرم آبادی در شنبه سی و یکم خرداد 1393 و ساعت 12:1 |
آنهایی که در صف افتضاح توزیع یارانه های غیر نقدی آقای رییس جمهور روحانی کشته شدند، نه "ندا آقاسلطان" بودند ونه "پسر روح الامینی"....

برای همین هم سخنگوی دولت فرمودند حقش نبود رییس جمهور عذرخواهی کند!

+ نوشته شده توسط محمود خرم آبادی در دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 و ساعت 13:24 |